Paano Sumulat ng 0 hanggang 100 sa Japanese

Ang mga numero ay nakasulat sa parehong paraan sa matematika tulad ng 1, 2, 3…., gayunpaman, ang pagsulat at pagbigkas ng mga numero ay nag-iiba sa iba't ibang wika.

Ang mga sumusunod ay ang mga numero mula 0 hanggang 100, gayundin ang daan-daan at libu-libo na nakasulat sa Japanese.

Iba pang mga wika: Intsik | Dutch | Ingles | Filipino | Pranses | Aleman | Griyego | Indonesian | Italyano | Hapon | Koreano | Portuges | Ruso | Espanyol0 hanggang 19 (rei to juu kyuu)

Sa isa. Sumulat Basahin Sa isa. Pagsusulat Basahin
0 sero hari 10 sampu sa
1 isa ichi labing-isa labing-isa tungkol dito
dalawa dalawa sa 12 labindalawa ang tuktok ay
3 tatlo santo 13 labintatlo juu san
4 Apat yon / shi 14 labing-apat sa iyo /
jun shi
5 lima pumunta ka labinlima labinlima on the go
6 anim taon 16 labing-anim sa roku
7 pito nana / shichi 17 labing pito hanggang sa /
jun shichi
8 Walo hachi 18 labing-walo sa itaas ng hachi
9 Siyam kyuu / ku 19 labinsiyam mataas kyuu /
jun ku

20 hanggang 39 (ni juu to san juu kyuu)

dalawampu dalawampu ito ay mataas 30 tatlumpu san juu
dalawampu't isa dalawampu't isa tapos na ito 31 Tatlumpu't isa yan ang ichi
22 dalawampu't dalawa tapos na eh 32 Tatlumpu't dalawa san juu ni
23 dalawampu't tatlo ni juu san 33 Tatlumpu't tatlo san juu san
24 dalawampu't apat ay nasa yon 3. 4 Tatlumpu't apat san juu yon
25 bente singko malapit na itong umalis 35 tatlumpu't lima san juu go
26 Dalawampu't anim ito ay nasa roku 36 Tatlumpu't anim taon ng san juu
27 Dalawampu't pito ito ay tungkol sa walo 37 tatlumput pito san on nana
28 Dalawamput-walo tapos na hachi 38 tatlumpu't walo san juu hachi
29 Dalawampu't siyam tapos na kyuu 39 tatlumpu't siyam san juu kyuu

40 hanggang 59 (yon juu to go juu kyuu)

40 apatnapu mataas yan limampu limampu umakyat ka
41 apatnapu't isa yon juu ichi 51 limamput isa puntahan ito
42 Apatnaput dalawa ang tuktok ay 52 limampu't dalawa umakyat ay
43 apatnapu't tatlo yon juu san 53 limampu't tatlo mag juice san
44 Apat na pu't apat isang juu a 54 limampu't apat umakyat kana
Apat. Lima apat na pu't lima sige na 55 Limampu't lima umakyat ka
46 apatnapu't anim yon juu roku 56 limamput anim para sa nakaraang taon
47 apatnapu't pito yon on nana 57 limampu't pito umakyat ng walo
48 Apat na pu't walo yon juu hachi 58 limampu't walo sige hachi
49 apatnapu't siyam yon juu kyuu 59 limampu't siyam puntahan mo si kyuu

60 hanggang 79 (roku juu to nana juu kyuu)

60 animnapu roku pe 70 pitumpu bangon ni nana
61 animnapu't isa tuktok na ito 71 pitongput-isa nana dito
62 Animnapu't dalawa roku up ni 72 pitumpu't dalawa nana sa itaas ay
63 Animnapu't tatlo juu san taon 73 pitompu't tatlo nana on san
64 animnapu't apat roku juu yon 74 pitumpu't apat nana on yon
65 animnapu't lima taon na 75 pitumpu't lima sige na nana
66 animnapu't anim taon ng taon 76 pitumpu't anim nana on roku
67 animnapu't pito roku pe nana 77 pitumput pito nana kay nana
68 animnapu't walo roku juu hachi 78 pitumpu't walo nana sa hachi
69 Animnapu't siyam roku juu kyuu 79 pitong-put siyam nana on kyuu

80 hanggang 99 (hachi juu to kyuu juu kyuu)

80 otsenta di pa tapos 90 siyamnapu taas kyuu
81 walumput isa hachi juu ichi 91 siyamnapu't isa kyuu dito
82 walumpu't dalawa hindi sa ibabaw nito 92 siyamnapu't dalawa kyuu top ay
83 walumpu't tatlo hachi juu san 93 siyam na pu't tatlo kyuu juu san
84 Walumpu't apat hachi juu yon 94 Siyam napu't apat kyuu juu yon
85 85 hachi on go 95 siyamnaput lima Kyuu on the go
86 walumpu't anim hachi juu roku 96 siyam napu't anim kyuu juu roku
87 walumpu't pito hindi lampas sa walo 97 Siyamnapu't pito kyuu kay nana
88 walumpu't walo hachi juu hachi 98 98 kyuu juu hachi
89 Walumpu't siyam hachi juu kyuu 99 Siyamnapu't siyam kyuu juu kyuu

100 hanggang 9,000 (hyaku to kyuu sen)

100 isang daan hyaku 1,000 isang libo nito
200 dalawang daan ni hyaku 2,000 dalawang libo ni sen
300 tatlong daan san by aku 3,000 tatlong libo san zen
400 apat na raan yon hyaku 4,000 Apat na libo isang santo
500 limang daan go hyaku 5,000 limang libo go sen
600 anim na daan ro ppyaku 6,000 anim na libo roku sen
700 pitong daan nana hyaku 7,000 pitong libo nana sen
800 walong daan ha ppyaku 8,000 walong libo may ssen
900 siyam na raan kyuu hyaku 9,000 siyam na libo kyuu sen

10,000 hanggang 10,000,000 (ichi man to issen man)

10,000 sampung libo ichi man 1,000,000 milyon kyahu man
100,000 isang daang libo nangungunang tao 10,000,000 sampung milyon issen man

Pakisuri tingnan dito para sa malalaking numero sa Googillion (10 1000 ).