Paano Suriin Kung ang Halaga ay Isang Kakaibang Numero

Sinusuri ng ISODD Function kung ang isang value ay isang kakaibang numero. Kapag ito ay isang kakaibang numero, ang resulta ay babalik sa 'TRUE', at nagbabalik ng 'FALSE' kapag ito ay hindi isang kakaibang numero.

Formula:

= ISODD (halaga)Mga Paliwanag:

Kinakailangan ang halaga, ang resulta ay nagbabalik ng TRUE kapag ang halaga ay isang kakaibang numero o nagbabalik ng Mali kapag ito ay hindi isang kakaibang numero.

Mga pag-iingat:

Kapag ang value ay TEXT, ang resulta ay nagbabalik ng #VALUE! pagkakamali.

=ISODD(A2)

Ang cell A2 ay numero 1 na isang kakaibang numero, ang ISODD(A2) ay bumalik sa totoo .

=ISEVEN(A3)

Ang cell A3 ay numero 2 na isang even na numero, binabalik ng ISODD(A3). Mali .

I-download ang ISODD Function