Paano Suriin Kung ang isang Halaga ay Teksto

Sinusuri ng ISTEXT Function kung ang isang value ay isang text. Ang resulta ay nagbabalik ng TRUE kapag ito ay text, at nagbabalik ng FALSE kapag ito ay hindi.

Formula:

=ISTEXT(halaga)Mga Paliwanag:

Kinakailangan ang halaga, ang resulta ay nagbabalik ng TRUE kapag ang halaga ay teksto at nagbabalik ng Mali kapag ito ay hindi.

Halimbawa:

= ISTEXT (A1)

Ang cell A1 ay isang lohikal na halaga, hindi teksto, kaya nagbabalik ang ISTEXT(A1). Mali .

=ISTEXT(A4)

Ang cell A4 ay text na 'a', kaya bumabalik ang ISTEXT(A4). totoo .

I-download ang ISTEXT Function