Roman Numerals hanggang Arabic Numbers 1 hanggang 100

Iba sa mga numerong Arabic , mayroong 7 Roman numeral: I, V, X, L, C, D at M, kung saan ang V ay katumbas ng 5 at ang M ay katumbas ng 1000.

Romano Arabic
ako 1
SA 5
X 10
L limampu
C 100
D 500
M 1000
Arabic Romano
1 ako
5 SA
10 X
limampu L
100 C
500 D
1000 M

Ang pangunahing panuntunan ay kapag ang mas malaking numero ay nasa harap, pagkatapos ay idagdag, kapag ang mas maliit na numero ay nasa harap, pagkatapos ay minus. Halimbawa:

  • VI: kung saan ang V ay 5 at ako ay 1, ang V ay mas malaki at nasa harap, kaya idagdag ang 2 numero nang magkasama 5+1 = 6
  • IL: kung saan ang L ay 50 at ako ay 1, ako ay mas maliit at nasa harap, kaya minus ang 2 mga numero na magkasama 50-1 = 49
  • kung saan magkapareho ang mga letra, dagdagan ang: III = 1 + 1 + 1 = 3

Mga Panuntunan sa Pag-convert:

Ang sumusunod ay ang talahanayan upang i-convert mula sa Roman numeral sa Arabic na numero. Halimbawa,

  • 23 = 20 + 3 = 20 + III = 23
  • 58 = 50 + 8 = 50 + 8 = 58
Numero Libo Daan-daan sampu Mga isa
1 M C X ako
dalawa MM CC XX II
3 MMM CCC XXX III
4 CD XL IV
5 D L SA
6 DC LX KAMI
7 DCC LXX VII
8 DCCC 80 VIII
9 CM XC IX

Ang sumusunod ay ang conversion mula sa Romanong numero sa mga numerong Arabic para sa 1 hanggang 100:

Romano Arabic Romano Arabic
ako 1 LI 51
II dalawa LII 52
III 3 LIII 53
IV 4 BUHAY 54
SA 5 LV 55
KAMI 6 LVI 56
VII 7 LVII 57
VIII 8 LVIII 58
IX 9 LIX 59
X 10 LX 60
XI labing-isa LXI 61
XII 12 LXII 62
XIII 13 LXIII 63
XIV 14 LXIV 64
XV labinlima 65 65
XVI 16 LXVI 66
ikalabing pito 17 67 67
ikalabing walo 18 68 68
ika-19 19 69 69
XX dalawampu LXX 70
ika-21 dalawampu't isa 71 71
XXII 22 72 72
XXIII 23 73 73
XXIV 24 74 74
XXV 25 75 75
XXVI 26 76 76
XXVII 27 777 77
XXVIII 28 LVIII 78
XXIX 29 79 79
XXX 30 80 80
XXXI 31 LXXXI 81
XXXII 32 82 82
XXXIII 33 83 83
XXXIV 3. 4 84 84
XXXV 35 85 85
XXXVI 36 86 86
XXXVII 37 87 87
XXXVIII 38 888 88
XXXIX 39 89 89
XL 40 XC 90
XLI 41 XCI 91
XLII 42 XXII 92
XLIII 43 XCIII 93
XLIV 44 94 94
XLV Apat. Lima 95 95
XLVI 46 96 96
XLVII 47 97 97
48 48 98 98
XLIX 49 99 99
L limampu C 100

Ang sumusunod ay ang conversion mula sa Arabic na mga numero sa Romano mga numero para sa 1 hanggang 100:

Arabic Romano Arabic Romano
1 ako 51 LI
dalawa II 52 LII
3 III 53 LIII
4 IV 54 BUHAY
5 SA 55 LV
6 KAMI 56 LVI
7 VII 57 LVII
8 VIII 58 LVIII
9 IX 59 LIX
10 X 60 LX
labing-isa XI 61 LXI
12 XII 62 LXII
13 XIII 63 LXIII
14 XIV 64 LXIV
labinlima XV 65 65
16 XVI 66 LXVI
17 ikalabing pito 67 67
18 ikalabing walo 68 68
19 ika-19 69 69
dalawampu XX 70 LXX
dalawampu't isa ika-21 71 71
22 XXII 72 72
23 XXIII 73 73
24 XXIV 74 74
25 XXV 75 75
26 XXVI 76 76
27 XXVII 77 777
28 XXVIII 78 LVIII
29 XXIX 79 79
30 XXX 80 80
31 XXXI 81 LXXXI
32 XXXII 82 82
33 XXXIII 83 83
3. 4 XXXIV 84 84
35 XXXV 85 85
36 XXXVI 86 86
37 XXXVII 87 87
38 XXXVIII 88 888
39 XXXIX 89 89
40 XL 90 XC
41 XLI 91 XCI
42 XLII 92 XXII
43 XLIII 93 XCIII
44 XLIV 94 94
Apat. Lima XLV 95 95
46 XLVI 96 96
47 XLVII 97 97
48 48 98 98
49 XLIX 99 99
limampu L 100 C

Maaari mo ring magustuhan: