Shift+F11: Naglalagay ng Bagong Worksheet

Ang shortcut Shift+F11 ay magpasok ng bagong worksheet, na kapareho ng shortcut ' Alt + Shift + F1 '.

Hakbang 1: I-click ang anumang cell sa worksheet;

Hakbang 2: Pindutin nang matagal ang key ' Paglipat ', at pindutin ang key ' F11 '. May lalabas na bagong worksheet.Suriin ang Higit pang Mga Excel Shortcut