Shift+F12: I-save ang Workbook

Ang shortcut Shift+F12 ay upang i-save ang workbook. Mangyaring sumangguni din sa shortcut Alt+F2 .

Hakbang 1: I-click ang anumang cell sa worksheet;

 Ang larawang ito ay may walang laman na katangiang alt; ang pangalan ng file nito ay excelltsemicolon01.jpg

Hakbang 2: Pindutin nang matagal ang Paglipat key, pagkatapos ay pindutin ang F12 susi mula sa keyboard. Ito ay upang ipakita ang Save As window.Suriin ang Higit pang Mga Excel Shortcut