Shift+Right Arrow: Pinapalawak ang Pinili Isang Cell Pakanan

Ang shortcut Shift+Right Arrow ay upang palawigin ang pagpili sa pamamagitan ng isang cell sa kanan.

Hakbang 1: Mag-click saanman sa isang worksheet, hal., C5;

Hakbang 2: Pindutin nang matagal ang ' Shfit ' key mula sa keyboard, pagkatapos ay i-click ang ' Kanang Arrow '. Malalaman mong pinili mo ang cell C5 at cell D5.Kung gusto mong i-extend ang pagpili hanggang sa dulo o ang unang cell sa parehong row o column, maaari kang sumangguni sa shortcut na 'Ctrl+Shift+Arrow' tulad ng nasa ibaba:

Ctrl+Shift+Pakaliwang Arrow : Piliin ang cell at lahat ng mga cell sa harap ng cell sa parehong hilera;

Ctrl+Shift+Right Arrow : Piliin ang cell at lahat ng mga cell pagkatapos ng cell sa parehong hilera;

Ctrl+Shift+Up Arrow : Piliin ang cell at lahat ng mga cell sa itaas ng cell sa parehong column;

Ctrl+Shift+Pababang Arrow : Piliin ang cell at lahat ng mga cell sa ibaba ng cell sa parehong column.